CONFERÈNCIES

Alguns ejemples de conferències:

-Emocions en la infancia y en la adolescència

-Emocions i TCA

-La Regulació emocional