COM PODEM SER RESILIENTS DAVANT LES DIFICULTATS ?

2021-10-14

"Resiliència (del llatí resilire, que significa "tornar") és la capacitat de recuperar-se de les frustracions i contratemps. Els individus resilients s'adapten al canvi, a l'estrès o als problemes i són capaços d'afrontar quelcom amb perspectiva. El resultat d'aquesta capacitat de recuperar-se és un sentiment d'èxit i confiança."

"La felicitat és sempre possible".
La meva trobada amb aquesta bella i potent idea (lligada molt amb l'autoestima, com veurem més endavant), va arribar a través d'un llibre titulat "L'encanteri del món" escrit pel neuropsiquiatra i etòleg francès Boris Cyrulnik, un dels autors més destacats en aquest tema.

El patiment és una realitat que tots hem experimentat alguna vegada, que sembla estar present en la vida de tots. És la primera de les 4 nobles veritats ensenyades per Buda (patiment, causa d'aquest patiment, el cessament del patiment i el camí que ens hi porta).

El fet és que tots en algun moment hem estat ferits; el que canvia és el com reaccionem davant el fet de ser ferits. Alguns s'enfonsen i uns altres simplement segueixen amb la seva vida. Què fem quan alguna cosa que ens ha ocorregut ens estripa i devasta totalment? Ens passem la vida plorant, gemegant? Fem reivindicacions, anem a buscar venjança? Fem una carrera com a víctimes? O ben al contrari, anem a buscar reconstruir-nos? Per què en situacions de fracàs algunes persones es reconstrueixen? Per què en situacions privilegiades, alguns passen tota la seva vida patint? Aquestes són alguns dels interrogants que sorgeixen i que ens fan buscar una explicació. I la trobem en la resiliència de l'individu.

Segons Cyrulnik existeixen 3 forces que ens permeten resistir i reconstruir-nos, tres factors de la resiliència:

  1. L'adquisició de recursos interns (en la memòria i en l'aprenentatge afectiu). Durant els primers mesos de vida, en els primers anys, si he estat estimat, el fet que la meva mare m'estimés, em dóna confiança. Quan rebo un cop, pateixo, però mantinc l'esperança de reconstruir-me. No és que pensi que no significa gens, el cop em fa patir, però mantinc l'esperança... Buscaré al meu voltant a les persones que m'ajudaran a reconstruir-me.


  1. La significació que se li dóna al fet. Alguns no estan traumatitzats per un fet, perquè per a ells no significa res. És un accident de la vida, gens greu, per tant segueixen endavant. Però uns altres quedaran ferits per aquest mateix fet, perquè per a ells significa massa coses i els fereix.


  1. La disposició de recursos externs al voltant de la persona ferida. El suport afectiu assenyat... Jo - com a nen ferit - no tinc cap oportunitat de reprendre la meva vida d'home si no hi ha al voltant meu algú que m'estimi... Una família, una dona, un home, amics, etc. I no tinc cap oportunitat de reprendre la meva vida si no li dono sentit a la violència insensata.


Arribats a aquest punt, veurem com n'és d'important la relació amb la resiliència i la nostra autoestima. Si tenim una autoestima forta, endreçada, ens podrem sobreposar millor a les dificultats que se'ns presentin; i aleshores la resiliència apareixerà amb més capacitat de superació. I a l'inrevés, si tenim actituds resilients, segur que la nostra autoestima s'enfortirà i la percepció que tindrem de nosaltres com a individus millorarà.

I com ser resilients, doncs? Sembrant aquestes actituds, tenint-ne cura, podem aconseguir-ho:

  • No espantar-nos pels canvis, pensem que són necessaris.

  • Entendre que les crisis, que en tindrem segur, no són insuperables.

  • Ser decidits, prendre decisions sense por; el fracàs per les nostres dacions no ens ha d'aturar.

  • Recordar experiències pròpies viscudes que ens han fet superar dificultats.

Nosaltres, les nostres decisions, el nostre optimisme a l'hora d'afrontar-les, serà determinant per seguir creixent i que els entrebancs no ens aturin.